Korfbal in Meppel in de beginjaren van deze eeuw

In 1920 werd in Meppel de Meppeler Korfbal Club (MKC) opgericht. Er waren in die periode, zo blijkt uit het archief materiaal, meerdere korfbalverenigingen in Meppel. Zo kende men de vereniging GIOS (de club van de geheelonthouders), Quick: de latere gymnastiekvereniging en, in de periode van 1918 tot 1922, Alcides.

MKC werd in die periode gezien als de korfbalvereniging van de middenstanders.

In het jubileumboek "75 jaar korfbal in Drenthe en Groningen" uit 1984 staat inderdaad vermeld dat er in 1921 de vier genoemde verenigingen in Meppel actief waren. In het jaar 1930 verdwijnen alle verenigingen uit Meppel en treedt een periode van verval in.

In 1931 wordt, met het oprichten van de vereniging Drie Maal Vier, wederom een poging gewaagd maar in 1932 wordt deze vereniging al weer opgeheven.

Op 18 maart 1933 ziet MKC voor de tweede maal het levenslicht. Behoudens de moeilijke oorlogsjaren, wanneer er door gebrek aan heren geen korfbal wordt gespeeld in Meppel, blijft MKC bestaan tot 1968. In dat jaar treedt de korfbalvereniging toe tot een soort omnivereniging Alcides. In 1973 viert MKC, binnen Alcides haar 40-jarig bestaan, om in 1974 als MEKO ’74 als zelfstandige vereniging door te gaan.

In het verzamelde historische materiaal van MEKO ’74 treffen we ook (keurig geschreven) notulen van 1936 aan. Problemen die we anno 1999 kennen speelden 60 jaar geleden ook al zo blijkt uit de rondvraag van de vergadering van 5 maart 1936. "Bij de rondvraag verzocht dhr. Bruins de medespelenden leden om steeds op tijd aanwezig te zijn bij vertrek op de fiets naar de andere clubs daar dit vorig seizoen veel te wenschen overliet. Verder verzocht de nieuwe penningmeester op de eerste oefendag der maand de contributie te betalen, daar het hem onmogelijk is alles op te halen, waarmee allen akkoord gingen."

In 1958 viert MKC z'n 25-jarig bestaan. De toenmalige Voorzitter schrijft in de jubileumkrant de volgende woorden over 25 jaar MKC. 'Van de ruim 40 jaar korfbal in Meppel, propageerde en beoefende MKC deze zo mooie gemengde sport nu 25 jaar, wat een record inhoudt. De meest ingewijde zal kunnen beamen, dat dit niet zo eenvoudig is, want korfbal is geen sport voor hen die eer en roem willen vergaren. Korfbal doet men louter en alleen voor zijn plezier en genoegen, doet men alleen wanneer men amateur wil blijven en er op de koop toe nog wat voor over heeft ook. Onze sport is nu eenmaal geen kijksport voor de grote massa.'

 

Alcides (1968 - 1974)

Behoudens de moeilijke oorlogsjaren, wanneer er door gebrek aan heren geen korfbal wordt gespeeld in Meppel, treedt men in 1968 als korfbalvereniging toe tot een soort omni-vereniging Alcides.

 

Schoolkorfbal

In deze periode werd (meer) aandacht besteed aan jeugdleden werven. Waren er in 1968 slechts vier teams die in competitie verband uitkwamen, in 1974 was dit aantal gestegen naar 6 teams (veld) en 7 teams (in de "microcompetitie") die streden naar de hoogste plaats. T.w.; veld: eerste twaalftal - junioren - aspiranten - meisjes aspiranten 1 - pupillen 1 en pupillen 2. In de microcompetitie kwamen de volgende teams uit: senioren 1 - senioren 2 - veteranen - junioren - aspiranten - pupillen 1 en pupillen 2.

Eén van de grootste activiteit in werven van leden was in die periode, het organiseren van schoolkorfbaltoernooien voor de lagere scholen in Meppel.

Het eerste toernooi dateert van 23 mei 1970. Hieraan namen 5 scholen deel, n.l.:

Beatrixschool met 1 groep;

Emmaschool met 2 groepen;

Niermanschool met 1 groep;

Noorderschool met 2 groepen en de

Vledderschool met 2 groepen.

De beschikbaar gestelde wisselbeker werd gewonnen door de Beatrixschool. Naar aanleiding hiervan nam de Beatrixschool op 20 juni 1970 te Assen deel aan de kampioenschappen van Drenthe en Groningen. De Beatrixschool eindigde hier als tweede in hun poule. Een goed resultaat.

 

Sporthal "Het Vledder"

Tot 1970, toen de eerste sporthal in Meppel werd geopend, werden er nog weinig microwedstrijden gespeeld. Het bleef geperkt tot toernooien en oefenwedstrijden. Die in Zuidlaren en in de manege te Zuidwolde gespeeld werden.

In de openingsweek van de sporthal " Het Vledder " werd door Alcides een micro-demonstratiewedstrijd georganiseerd tussen Wordt Kwiek (Jubbega) en Asko (Assen). Dit was een zeer interessante wedstrijd, die zowel door korfballend als niet-korfballend publiek zeer werd gewaardeerd. De uitslag was 10-10.

Vanaf 1970 zou dit de "thuishaven" worden van veel korfbalverenigingen uit de omgeving van Meppel. Zo kende Dos ’46 er zijn gloriejaren maar ook Koru uit Uffelte en Kios uit Ruinerwold en uiteraard Alcides, wisten hier vele successen te behalen.

Na 25 jaar later is sporthal " Het Vledder " niet meer. Sinds een paar jaar is "sporthal koedijkslanden" voor ons de vertrouwde hal waar alle teams van MEKO ’74 de thuiswedstrijden spelen.

 

Een primeur voor het noorden van het land

Op 18 maart 1973 bestaat M.K.C., inmiddels deel uitmakend van Alcides, 40 jaar. Dit heuglijke feit werd gevierd op 19 en 20 mei 1973. Op 19 mei werd er ’s middags een receptie gehouden in het clubgebouw met daar aansluitend een feestelijke avond voor leden en oud-leden.

De organiserende commissie spreekt in haar uitnodiging van 31 januari van dat jaar van een primeur voor het noorden van het land.

Wanneer op 20 mei 1973 het toernooi plaatsvindt doen maar liefst 66 teams verdeeld over zestien poules mee aan dit, onder uitstekende weersomstandigheden verspeelde, " micro-toernooi " voor achttallen. Na dit toernooi kwam de Meppeler Courant met de kop "Twee vakken-korfbal goed voor langdurige discussies". Velen gaven nadien hun mening hierover. Moet het middenvak verdwijnen of niet.

Dat het bijna twintig jaar later opnieuw onderwerp van discussies werd, kon men toen niet bevroeden. Na vele vergaderingen en peilingen onder de verenigingsleden, werd het middenvak uiteindelijk afgeschaft.

Dus Alcides had in 1973 dus echt een "primeur voor het Noorden".

 

Oprichting van Meko '74

Op 11 november 1974 was het dan zover. In een buitengewone algemene ledenvergadering in Hotel Gruppen werd besloten om als zelfstandige korfbalvereniging verder te gaan. Niet veel later werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Men zou onder de naam MEKO '74, wat staat voor MEppeler KOrfbalvereniging, de korfbalsport in Meppel voortzetten. Tegelijkertijd werden ook de clubkleuren veranderd. Na het gele shirt van Alcides, werd weer voor de vertrouwde kleuren blauw/wit gekozen. Gekozen werd voor een blauw shirt met vanaf linker schouder een witte blokkenband, witte rok of broek en blauwe kniekousen (in de loop der jaren zijn de kniekousen verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor witte sokken).

Niet veel later werd een eigen logo ontworpen, welke nu nog steeds op het shirt naar voren komt.